საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
აუცილებელი ინფორმაცია ევროკავშირში/შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ

აუცილებელი ინფორმაცია ევროკავშირში/შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ

 

ქართულ ენაზე    

- გადმოწერა / გახსნა

სომხურ ენაზე      

- გადმოწერა / გახსნა

აზერბაიჯანულ ენაზე

- გადმოწერა / გახსნა

აფხაზურ ენაზე  

- გადმოწერა / გახსნა

ოსურ ენაზე

- გადმოწერა / გახსნა

 

29-06-2017