საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სემინართა ციკლი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე რეგიონებში

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის (DIB) ორგანიზებით და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რეგიონებში სემინარების ციკლს იწყებს.

 

სემინარის ფარგლებში, მსმენელები ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და თავდაცვის რეფორმების, ასევე, საინფორმაციო პროპაგანდისა და ჰიბრიდული ომის სპეციფიკის შესახებ მიიღებენ.

22-08-2017