საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
10 მითი ევროკავშირის შესახებ

მითები ევროკავშირის შესახებ. ბროშურა გამოცემულია საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრისა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლობით. 

 

- გადმოწერა / გახსნა

16-05-2018