საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ჰიბრიდული ომი და ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების ლანდშაფტის ცვლილება

წინამდებარე ანალიტიკური დოკუმენტი მომზადდა პროექტის „ეკონომიკური ნატო (საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ეკონომიკური პერსპექტივა)“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია (1) პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის კვალიფიციური ანალიზისა და პროგნოზის მომზადება იმის თაობაზე, თუ რა ეკონომიკურ ზეგავლენას მოახდენს საქართველოზე ნატოში გაწევრიანება; (2) საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საჯარო სივრცეში მიმდინარე დისკუსიების თვისობრივი გაუმჯობესება კვალიფიციური ეკონომიკური ანალიზით; (3) წამყვანი ეროვნული აქტორების - პოლიტიკის შემმუშავებლების, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ეკონომიკური სარგებლის თაობაზე.

 

- გადმოწერა / გახსნა

18-08-2016