საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა ქუთაისის მე-17 ბიბლიოთეკაში

სსიპ საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ იმერეთის ბიუროს წარმომადგენელი, მარიკა ვაჭარაძე ქუთაისის მე-17 ბიბლიოთეკის მკითხველებს შეხვდა. შეხვედრის თემატიკა უვიზო მიმოსვლა, ნატოს ისტორია, ასოცირების ხელშეკრულება, ევროკავშირის ისტორია იყო. შეხვედრა წარიმართა კითხვა- პასუხის რეჟიმში. ბიუროს წარმომადგენელმა წიგნები და ბროშურები საჩუქრად გადასცა ბიბლიოთეკას და ახალგაზრდებს. შეხვედრაზე დაიგეგმა სხვადასხვა სახის თანამშრომლობა.

04-12-2018