საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო კუთხის გახსნა შუახევის საჯარო ბიბლიოთეკაში

ევროპის დღეები 2019 ის ფარგლებში საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შუახევის ბიუროს წარმომადგენლის სალომე აბულაძის ორგანიზებით და შუახევის კულტურის ცენტრის მხარდაჭერით, შუახევის საჯარო ბიბლიოთეკაში ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო კუთხე გაიხსნა.

ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო კუთხის მოწყობა ბიბლიოთეკაში მისული მკითხველის ცნობიერების ამაღლების გაზრდას ემსახურება.

შუახევის საჯარო ბიბლიოთეკას საჩუქრად ევროპელი მწერლების საბავშვო ლიტერატურა გადაეცა. საინფორმაციო კუთხეში განთავსდა ლიტერატურა და ბროშურები ევროკავშირის შესახებ.

21-05-2019