საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოს დღეები 2013

23-08-2016