საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოს ურთიერთობა საქართველოსთან

გაეცანით ნატოს საქართველოსთან ურთიერთობების მნიშვნელოვან თარიღებსა და თანამშრომლობის მექანიზმებს.

- გადმოწერა / გახსნა

25-08-2016