საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირის განვითარების ისტორია

 

ევროკავშირის დაფუძნებისა და განვითარების მოკლე ისტორია

25-08-2016