საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის წლიური ანგარიში - 2015

ამ პუბლიკაციაში თქვენ გაეცნობით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ 2015 წელს განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს, სადაც ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფების და მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიხედვითაა დაჯგუფებული.  

report-print.pdf - გადმოწერა / გახსნა

14-09-2016