საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
საქართველო და ევროკავშირი: მოკლე სახელმძღვანელო

ამ პატარა არატექნიკური საკითხებით დატვირთულ სახელმძღვანელოში მოკლედაა გადმოცემული საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობა. ეს ურთიერთობა დაფუძნებულია ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და ლეგალური შინაარსის გათვალისწინებით. შეთანხმებას ხელი 2014 წლის ივნისში მოეწერა, ხოლო ის მთლიანად  2016 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა. შეთანხმება მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცვლელ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს (ე.წ. DCF TA).

 

ეს მოკლე ბროშურა წარმოადგენს უფრო ვრცელი სახელმძღვანელოს „ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება: რა, რატომ და როგორ? „ შეჯამებას, რომელიც ხელშეკრულების შინაარს უფრო სიღმისეულად აღწერს. ვრცელი სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე.

 

მოკლე სახელმძღვანელო შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მხარდაჭერით გამოიცა და ის წარმოადგენს იმ ტრილოგიის ერთ-ერთ ნაწილს, რომელიც მსგავსად დაიბეჭდა მოლდოვისა და უკრაინისთვის.

 

ავტორები:

მაიკლ ემერსონი - ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ასოცირებული უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

თამარა კოვზირიძე- რეფორმატიკსის თანადამფუძნებელი

 

- გადმოწერა / გახსნა

21-09-2016