საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
მართლმადიდებელი ეკლესია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში

გამოცემაში გაერთიანებულია მასალები, რომლებიც ასახავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მართლმადიდებელი ეკლესიის სამართლებრივ მდგომარეობასა და მის ურთიერთობას სახელმწიფოსთან.

 

- გადმოწერა / გახსნა

07-12-2016