საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პოლიტიკის დოკუმენტები (2015-2016 წწ.)

ფონდმა "ღია საზოგადოება-საქართველომ" პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად პოლიტიკის დოკუმენტები წარმოადგინა, რომელიც აფასებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ბავშვთა უფლებების, შრომითი სტანდარტების, გარემოს დაცვას, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, თანასწორობის, განათლებისა და ახალგაზრდობის, კონფლიქტების, კულტურისა და მედიის მიმართულებით.

 

პუბლიკაციები მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" ფარგლებში. წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.

 

დამატებითი დოკუმენტების სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ ფონდი ღია საზოგადოება- საქართველოს ოფიციალურ ვებგვერდს. 

 

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

- გადმოწერა / გახსნა

19-12-2016