საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
წლიური ანგარიში 2016

პუბლიკაციაში შეგიძლიათ გაეცნოთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ 2016 წელს განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს.

 

- გადმოწერა / გახსნა

02-02-2017