საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირის შესახებ გავრცელებული მითები და რეალური ფაქტები

გამოცემაში მოცემულია ევროკავშირის შესახებ გავრცელებული მითები და რეალური ფაქტები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში რუსულ და ინგლისურ ენაზე. გამოცემა მომზადებულია საქართველოს რეფორმების ასოციაციისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. 

 

/ - გადმოწერა / გახსნა

07-02-2017