ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში საერთაშორისო მედია-ცენტრი - არჩევნები 2016 ფუნქციონირებს. საერთაშორისო მედია-ცენტრი, როგორც გამჭვირვალე და ევროპული სტანდარტების არჩევნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა, ქართველ და უცხოელ ჟურნალისტებს ინფორმაციის მომზადებისა და გავრცელებისთვის ნეიტრალურ სივრცეს სთავაზობს. საინფორმაციო ცენტრი მედიის წარმომადგენლებისთვის უზრუნველყოფს: ტექნიკურ აღჭურვილობას, სწრაფ უკაბელო ინტერნეტსა და კომფორტულ გარემოს მუშაობისთვის. საერთაშორისო მედია-ცენტრი - არჩევნები 2016 სრულად აღჭურვილია და მზად არის სტუმრების მისაღებად თავისუფლების მოედანზე - შ.დადიანის ქ. 2/1.

To ensure transparent elections, considering European standards, media coverage of Pre-election, Election Day and Post-election period is crucial. In order to provide Georgian and foreign media representatives with technical support and free working environment during this period, International Media Center - Elections 2016 is opened at the newly renovated premises of the Information Center on NATO and EU on the freedom square. Information Center offers technical equipment, fast and free Wifi internet connection and comfortable environment. International Media Center is fully equipped and ready to welcome media representatives at the freedom square- Sh. Dadiani N2/1.

საქართველო - არჩევნების ისტორია
Georgia – History of Elections
საქართველო - არჩევნების ისტორია - გადმოწერა
Georgia – History of Elections - Download
საარჩევნო კოდექსი
Election Code
საარჩევნო კოდექსი - გადმოწერა
Election Code - Download
საქართველოს კონსტიტუცია
Constitution of Georgia
საქართველოს კონსტიტუცია - გადმოწერა
Constitution of Georgia - Download
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი
Broadcasting Code of Conduct
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი - გადმოწერა
Broadcasting Code of Conduct - Download