20 ოქტომბრიდან ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნებისთვის მედია ცენტრი იფუნქციონირებს. მედია ცენტრი, როგორც გამჭვირვალე და ევროპული სტანდარტების არჩევნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა, უცხოელ და ქართველ ჟურნალისტებსა და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს ინფორმაციის მომზადება/გავრცელებისთვის ნეიტრალურ სივრცეს სთავაზობს. სტუმრებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება ტექნიკური აღჭურვილობა, სწრაფი უკაბელო ინტერნეტი და კომფორტული გარემო მუშაობისთვის. მედიაცენტრი 20 ოქტომბრიდან მზად იქნება სტუმრების მისაღებად თავისუფლების მოედანზე - შ.დადიანის ქ. 2/1, II სართული.

TO ENSURE TRANSPARENT ELECTIONS, CONSIDERING EUROPEAN STANDARDS, MEDIA COVERAGE OF PRE-ELECTION, ELECTION DAY AND POST-ELECTION PERIOD IS CRUCIAL. IN ORDER TO PROVIDE GEORGIAN AND FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVES, AS WELL AS LOCAL MONITORING MISSIONS WITH TECHNICAL SUPPORT AND FREE WORKING ENVIRONMENT DURING THIS PERIOD, MEDIA CENTER - ELECTIONS 2017 WILL BE OPENED AT THE NEWLY RENOVATED PREMISES OF THE INFORMATION CENTER ON NATO AND EU ON THE FREEDOM SQUARE. INFORMATION CENTER OFFERS TECHNICAL EQUIPMENT, FAST AND FREE WIFI INTERNET CONNECTION AND COMFORTABLE ENVIRONMENT. MEDIA CENTER WILL BE FULLY EQUIPPED AND READY TO WELCOME GUESTS AT THE FREEDOM SQUARE- SH. DADIANI N2/1, II FLOOR, FROM 20 OCTOBER.

საქართველო - არჩევნების ისტორია
Georgia – History of Elections
საქართველო - არჩევნების ისტორია - გადმოწერა
Georgia – History of Elections - Download
საარჩევნო კოდექსი
Election Code
საარჩევნო კოდექსი - გადმოწერა
Election Code - Download
საქართველოს კონსტიტუცია
Constitution of Georgia
საქართველოს კონსტიტუცია - გადმოწერა
Constitution of Georgia - Download
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი
Broadcasting Code of Conduct
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი - გადმოწერა
Broadcasting Code of Conduct - Download