საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
სხვა სიახლეები

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ამოქმედებინდან 2 წელზე მეტი გავიდა. საინტერესოა შევაფასოთ თუ რა შედეგი მოგვცა და რა გავლენა იქონია აღნიშნულმა შეთანხმებამ იმ ექსპორტიორებზე, რომლებთაც 2014 წლამდე გაჰქონდათ თავიანთი პროდუქტი ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, პრობაციის ეროვნული სააგენტო, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ოფიციალურად იწყებენ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ექვსი პროექტის განხორციელებას, რომელიც ხელს უწყობს კანონთან კონფლიქტის რისკის ქვეშ მყოფი პირების საზოგადოებაში რეინტეგრაციას.

ევროკავშირი მსოფლიოში თაფლის ყველაზე დიდი იმპორტიორია. როგორც ევროკომისიის პრეზენტაციაშია აღნიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ჩინეთის შემდეგ პლანეტაზე თაფლს ყველაზე დიდი რაოდენობით აწარმოებს - 250 ათას ტონას წელიწადში - საკუთარი მოთხოვნის მხოლოდ 60%-ს აკმაყოფილებს, დანარჩენი კი - სხვა ქვეყნებიდან შეაქვს. თაფლის იმპორტის მოცულობა ევროკავშირში 2015 წელს 198 ათასი ტონა შეადგინა (498 მილიონი ევრო).

5-9 დეკემბერს ევროკომისიის ორგანიზებით პირველად ევროკავშირის 28 წევრ და კანდიდატ ქვეყნებში ევროპული პროფესიული უნარების კვირეული აღინიშნება. კვირეული მიზნად ისახავს მოსახლეობის ჩართულობას სხვადასხვა ინიციატივაში პროფესიული უნარების აღმოჩენის, გამოყენებისა და გაუმჯობესების მიზნით.  

2016 წლის 17 ნოემბერს, ქ. ერევანში გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" არაფორმალური დიალოგის მერვე შეხვედრა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების სესიის გარდა, ითვალისწინებდა შეხვედრას კვლევის, მეცნიერების და ინოვაციის განვითარების საკითხებს, შესაბამისი დარგის მინისტრების მონაწილეობით.