საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნინო ბოლქვაძე

ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში, ამავე უნივერსიტეტში მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ამერიკანისტიკაში. ფლობს მაასტრიხტის უნივერსიტეტის (ნიდერლანდები) მაგისტრის ხარისხს ევროკავშირის საჯარო პოლიტიკაში.

 

2004- 2009 წლებში  უძღვებოდა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა დარგში უმაღლესი კომისრის კონფლიქტების პრევენციისა და ინტეგრაციის პროგრამებს საქართველოში. მოგვიანებით, მუშაობა გააგრძელა ეუთოს ვენის სათაო ოფისში პროგრამების შეფასებისა და აუდიტის მიმართულებით. 2012 - 2015 წლებში ხელმძღვანელობდა საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ერთობლივი პროექტის სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერების კომპონენტს. 2015- 2017 წლებში იყო საქართველოსა და სომხეთში ნიდერლანდების საელჩოს ოფიცერი პოლიტიკის საკითხებში და მართავდა საელჩოს ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის საგრანტო პროგრამებს.

 

სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს პროფესიული და საკვალიფიკაციო კურსები ავსტრიის გრაცისა და სტამბულის ბილგის უნივერსიტეტებში, სტრასბურგში ევროსაბჭოს უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის სეკრეტარიატში. არის ფონდ ღია საზოგადოების სტიპენდიანტი.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. 

საინფორმაციო ცენტრის ლოგოს გამოყენების წესები

ვერცხლის ჰერალდიკურ ფარზე, რომელსაც შემოუყვება ლაჟვარდის (ლურჯი) ფერი არშია, პირველ ნაწილში, ვერცხლის ველზე გამოსახულია ერთი მოცურავე; თანაბარ მკლავიანი  მეწამული (წითელი) ჰერალდიკური ჯვარი და ოთხი მცირე მეწამული (წითელი) ჰერალდიკური ჯვარი. (სტილიზებული საქართველოს სახელმწიფო დროშა)

მეორე ნაწილში, ვერცხლის შემცირებული არშია შემოვლებულ ლაჟვარდის (ლურჯი) ველზე გამოსახულია ვერცხლის ოთხქიმიანი ვარსკვლავი (ნატოს სტილიზებული დროშა), მესამე ნაწილში, ვერცხლის შემცირებული არშია შემოვლებულ ლაჟვარდის (ლურჯი) ველზე წრეზე გამოსახულია თორმეტი ოქროს ხუთქიმიანი ვარსკვლავი (ნატოს სტილიზებული დროშა) ფარს წრიულად გარს არტყავს ლაჟვარდის (ლურჯი) სარტყელი რომელზედაც გამოსახულია ვერცხლის წარწერები ქართლ და ინგლისურ ენებზე: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ; Information center on NATO and EU. წარწერები გამოიყოფა ორი ვერცხლის რგოლით.

 

ლოგოს გამოყენების წესები:

 

  1. დაუშვებელია ლოგოს ნაწილობრივი ფორმით გამოყენება;
  2. დაუშვებელია ლოგოს ფერის ან ფორმის შეცვლა;
  3. დაუშვებელია ემბლემაში გამოსახულებების ჩახატვა ან მასზე რაიმე სახის წარწერის დასმა.
  4. დაუშვებელია ლოგოს ნებისმიერი მიმართულებით ამობრუნება ან სარკისებური ეფექტის გამოყენება.
  5. სიმბოლოს მინიმალური ზომა უნდა იყოს 1 სანტიმეტრი (37.7 პიქსელი).
  6. ორ ფერში მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელია  საინფორმაციო ცენტრის  ლოგოს ამ ფორმით გამოყენება. იხ ფოტო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლოგოს სამუშაო ვერსია იხილეთ ბმულზე

 

 

ვინ ვართ ჩვენ?

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც  2010  წლიდან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ექვემდებარება. ცენტრი საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 19 სექტემბრის N752 ბრძანებულობით შეიქმნა და უკვე 12 წელია საზოგადოებისთვის მარტივ, გასაგებ ენაზე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, ევროინტეგრაციის მიმდინარე დადებითი პროცესებისა და გახსნილი ახალი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირებაზე ზრუნავს. ცენტრი საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის, მისი დებულებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

 

დასახული მიზნების განხორციელების პროცესში ჩვენ აქტიურად და ეფექტიანად ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობის, არასამთავრობო სექტორის, დიპლომატიური კორპუსისა და მედიის წარმომადგენლებთან.

 

სსიპ "საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ" დებულება: 

- გადმოწერა / გახსნა

 

გიორგი ფარეშიშვილი

ბაკალავრის ხარისხი მიიღო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე, ამავე უნივერსიტეტში მიენიჭა საჯარო სამართლის მაგისტრის ხარისხი, ამჟამად არის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) დოქტორანტი სოციალურ მეცნიერებებში.

 

სხვადასხვა დროს მუშაობდა რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელსა და კოლეჯში ადმინისტრაციულ და აკადემიურ თანამდებობებზე, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად, ასევე, უძღვებოდა სალექციო კურსს აკადემიურ წერაში, საეკლესიო სამართალში, რელიგიების ისტორიასა და კონსტიტუციურ სამართალში. არაერთი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის საორგანიზაციო ჯგუფს; 2013-16 წლებში, ასევე, იყო განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) გამგეობის წევრი და პროექტის „საქართველო და ევროკავშირი“ კურატორი. პერიოდულად ატარებს ტრენინგ-სემინარებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოებრივი მოწყობის საკითხებზე.

 

გავლილი აქვს სხვადასხვა სასერტიფიკატო და საგანმანათლებლო კურსი, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ „ERASMUS +“-სა და სხვა პროექტების ფარგლებში.

გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების სამართლებრივი მოწყობის საკითხებზე.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ირინა შამილაძე

ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, ხოლო მაგისტრის ხარისხი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საჯარო ადმინისტრაციისა და პოლიტიკური მეცნიერებების კუთხით.

 

2006 წელს ირინა შამილაძემ მუშაობა დაიწყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანაშემწედ, 2007-2014 წლებში მუშაობდა ნატოსა და ევროკავშის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში მთავარ სპეციალისტად. 2014 წლიდან ამავე ცენტრში დაიკავა ნატოს შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სამსახურის უფროსის პოზიცია.

 

გავლილი აქვს სხვადასხვა სემინარი თუ სასწავლო კურსი საერთაშორისო ურთიერთობების, ეროვნული უსაფრთხოების, სტრატეგიული კომუნიკაციების, მენეჯმენტის, სახალხო დიპლომატიისა და PR-ის საკითხებზე. გაიარა ნატოს მიერ აკრედიტირებული 1 თვიანი პროგრამისა და პროექტის მენეჯმენტის კურსი რუმინეთში, მონაწილეობდა ევროკავშირის და ნატოს მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტში, ასევე, აქტიურად ჩართული იყო ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP-ის) მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ტრენინგსა და პროგრამაში. იყო საერთაშორისო პროექტ „ალიანტეს“ ეროვნული კოორდინატორი.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ, ესპანურ და რუსულ ენებს.

 

ქეთევან კუპრაძე

ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ბრიუსელის საერთაშორისო მენეჯმენტის ინსტიტუტში ბიზნესკომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განხრით.

 

2011 წლიდან  შეუერთდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს ნატოს შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სამსახურის მთავარ სპეციალისტად.

 

გავლილი აქვს სხვადასხვა  სემინარი თუ სასწავლო კურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობების, მარკეტინგის და მენეჯმენტის მიმართულებით. მონაწილეობდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტში, ჩართული იყო PDP-ის მიერ ორგანიზებულ პროგრამაში ნატოს სახალხო დიპლომატიის და სტრატეგიული კომუნიკაციების შესახებ და სხვ.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ, და რუსულ ენებს.

მარიამ დოლიძე

ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკური მეცნიერების განხრით, ხოლო მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. გახლავთ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის, ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის საზაფხულო სამაგისტრო კურსის კურსდამთავრებული და სხვ.

 

სხვადასხვა დროს მუშაობდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის თანაშემწედ, გაზეთ „კვირის-პალიტრის“ ინტერნეტ-ვერსიის რედაქტორ - ადმინისტრატორად, „პალიტრა  TV”-სა და რადიო „პალიტრაში“ სოციოლოგიური გამოკითხვების ბლოკის წამყვანად და სხვ.  2014  წლიდან კი დაიკავა საინფორმაციო ცენტრის ევროკავშირის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სამსახურის უფროსის თანამდებობა.

 

გავლილი აქვს შორის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი, მონაწილეობდა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ ტრენინგებში, გახლდათ  ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ახალგაზრდა ლიდერთა დიალოგის მონაწილე, სხვადასხვა დროს იმყოფებოდა  უნგრეთში, თურქეთსა და  საბერძნეთ გამართულ სამოდელირებებსა და სიმპოზიუმებზე.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. 

ლანა ტყეშელაშვილი

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დასავლეთ ევროპის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, ასევე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის, ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულება.

 

მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, ფინანსების მართვის დეპარტამენტში საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარ სპეციალისტად, ასევე, სახალხო ბანკში იურიდიული ანგარიშების მენეჯერად, მოგვიანებით კი ბანკის ფილიალის მმართველის მოვალეობის შემსრულებლად. 2011 წლიდან კი დაიკავა საინფორმაციო ცენტრის პროექტების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიცია.

 

გავლილი აქვსკვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვადასხა  კურსი, მათ შორის, დაგეგმვის, პროგრამირების და ბიუჯეტირების,  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემების შემსწავლელი კურსები.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.


უკან1 2 წინ