საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სხვა სიახლეები

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ იმერეთის ბიუროს ინიციატივით და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექციის მხარდაჭერით საინფორმაციო შეხვედრა შედგა საჩხერის მუნიციპალიტეტის საჯარო ბიბლიოთეკის წარმომადგენლებთან. 

საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ძალისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. 

ამჯერად შეხვედრები გაიმართა შიდა ქართლის რეგიონში, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერძენაულისა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის საზოგადოებრივ ცენტრებში. 

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ იმერეთის ბიუროს ინიციატივით და ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქუტირის აკაკი ტერელაძის სახელობის საჯარო სკოლის დირექციის მხარდაჭერით საინფორმაციო სეხვედრა შედგა სკოლის მოსწავლეებთან.