Bütün bloqlar

 • Davit Buciaşvili
  January 22, 2024
  Namizəd statusunun əhəmiyyəti və onun praktiki faydası

  Gürcüstan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin 30 illik tarixində Gürcüstanın ardıcıl olaraq bir mərhələdən keyfiyyətcə daha yüksək və daha mühüm mərhələyə keçdiyi tarixlər olsa da, 14 dekabr 2023-cü il artıq Avropa İttifaqının bu günə qədərki hər hansı digər tarixə nisbətən münasibətlərində Gürcüstanda daha əlamətdar gün kimi tarixə düşüb, - Avropa İttifaqına üzv olan 27 dövlətin yekdilliklə ölkəmiz üçün Avropa İttifaqına namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı tarixi qərar qəbul etdiyi gün tarixi bir haldır.

 • Tornike Parulava
  December 14, 2023
  Kollektiv müdafiə– Təhlükəsizliyin təminatının ən effektiv vasitəsi

  Soyuq Müharibə başa çatdıqdan və Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Avropada belə bir yanaşma tədricən yayıldı və müəyyən qədər populyarlıq qazandı ki, təhlükələrin azalması fonunda hərbi ittifaqlar öz mənasını itirirdi. Bu tendensiyanın ardınca bəzi NATO-ya üzv dövlətlər hərbi büdcələri azaltdılar ki, bu da Qərbi Avropa müttəfiqlərinin timsalında xüsusilə nəzərə çarpdı. NATO-ya üzv ölkələrin sayı artsa da, NATO-nun ümumi hərbi büdcəsi ya dəyişməz qalır, ya da hətta azalırdı. NATO demokratik dövlətlər ittifaqı olduğu üçün ona üzv olan ölkələrin cəmiyyətlərində təhlükə hissinin aradan qalxması siyasətçilərin qərarlarına birbaşa təsir göstərdi və Avropa üzvlərinin hərbi büdcələrinin müəyyən edilmiş GDP-nin 2 faizindən tədricən aşağı düşməsi təəccüblü olmamalıdır.

 • Zurab Xamasuridze
  December 1, 2022
  23 iyun 2022-ci il Gürcüstanın Avropa gələcəyi üçün nə deməkdir?

  2022-ci ilin iyunun 23-ü Gürcüstanın müasir tarixində xüsusi tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir tarixdir. Bu gün Avropa Şurası (European Council) Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün Avropa perspektivini tanımaq barədə qərar qəbul edib. Sözügedən qərar bir sıra amillərə görə tarixi hadisədir. Ən azı, sözügedən qərar Gürcüstanın tarixi, mədəni, siyasi və iqtisadi inkişafı baxımından gələcəkdə gətirəcəyi nəticələrə görə.

 • Davit Buciaşvili
  December 1, 2022
  Avropa İttifaqı Gürcüstana necə kömək etdi və Gürcüstan nə üçün Avropa İttifaqına daxil olmalıdır?

  1990-cı illərdə Gürcüstanda yaşamalı olan bizlərdən bir çoxumuz ölkədəki son dərəcə ağır sosial-iqtisadi vəziyyəti, son dərəcə yoxsulluğu, Tbilisidəki vətəndaş müharibəsini, Abxaziya və Sxinvalidəki münaqişələri, əhaliyə qrafiklə elektrik enerjisi verilməsini və Gürcüstan əhalisinin əksəriyyətinin hər gün üz-üzə gəldiyi digər çətinlikləri yaxşı xatırlayırıq.

 • Davit Dzidzişvili
  October 1, 2022
  Təbliğat necə işləyirdi?

  Papa XV Qriqori 1622-ci ildə yaratdığı gürcü dilində dinin təbliği konqreqasiyası mənasını verən “Congregatio de Propaganda Fide” 21-ci əsrdə sosial  və siyasi həyatda ən çox istifadə olunan terminlərdən olan “təbliğat”-ın əsasını qoyacağını yəqin ki, heç təsəvvür etməzdi. Sözbəsöz tərcümə etsək, “ təbliğat” (propaqanda) latın mənşəli bir sözdür və hər hansı xəbərin, məlumatın və ya təlimin düzgün, uyğun şəkildə yayılması deməkdir.