ნატო შავ ზღვაში

ალიანსის წევრი სამი ქვეყანა (თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი) შავ ზღვას ესაზღვრება და ნატო რეგულარულად ატარებს წვრთნებსა და ოპერაციებს შავ ზღვაში, საიმედო და ქმედითი თავდაცვითი მზადყოფნის შესანარჩუნებლად.

შავი ზღვის რეგიონი არის გზაჯვარედინი, კვეთა ევროპასა და შუა აღმოსავლეთს შორის, აღმოსავლეთ ბალკანეთიდან სამხრეთ კავკასიამდე. გადაკვეთის მრავალი ასეთი წერტილის მსგავსად, ის ხშირად დაძაბულობისა და კონფლიქტის წერტილია და ამჟამად რუსეთსა და დასავლეთს შორის მზარდი დაპირისპირების გეოპოლიტიკურ გარემოში ხდება.

რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო და არალეგიტიმური ანექსიის შემდეგ, ნატო-მ გაზარდა თავისი ყოფნა შავ ზღვაში. ნატოს გემები რეგულარულად ოპერირებენ შავ ზღვაში – საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, როგორც წესი, პატრულირებენ წყლებში წელიწადის დაახლოებით ორი მესამედი. ასეთი სწავლებები მიზნად ისახავს მონაწილე ერთეულებს შორის ურთიერთქმედების გაზრდას და ნატოს მზაობის განმტკიცებას შავი ზღვის რეგიონში.

SNMG2 ნატოს ოთხი მუდმივმოქმედი ჯგუფიდან ერთ-ერთია, რომლებიც მრავალეროვნული, ინტეგრირებული საზღვაო ძალებია, რომლებიც შედგება მოკავშირე ქვეყნების გემებისგან. ამ გემებს ნატოს უწყვეტი ბრძანება აქვთ, შეასრულონ ამოცანების ფართო სპექტრი, დაწყებული შემაკავებელი და სიტუაციური ცნობიერებით დამთავრებული წვრთნებით და ოპერატიული მისიების ჩატარებით. ისინი აჩვენებენ ალიანსის გადაწყვეტილებას და აძლიერებენ სოლიდარობას, აგრეთვე აძლიერებენ ალიანსის ურთიერთობებს პარტნიორ ქვეყნებთან ვიზიტებისა და გამოცდილების გაზიარების გზით.

შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი და პრაქტიკულ ჩართულობა ეკისრება, რაც გამოიხატება ნატო-ს საზღვაო დაჯგუფებების გემების ვიზიტებში და ერთობლივ ღონისძიებებში, საქართველოს სანაპირო დაცვის აბორდაჟის ჯგუფების მომზადებაში, სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლაში. ასევე საჰაერო და საზღვაო მონიტორინგის შესაძლებლობების განვითარებაში.