პროექტის დასახელება: გავიცნოთ ბრიტანეთი

პროექტის განხორიციელების ვადები: 2015-2016 წლები

სამიზნე ჯგუფი: სამხედრო მოსამსახურეების შვილები.

პროექტის მიზანი: სამხედრო მოსამსახურეების შვილების სოციალურ ცხოვრებაში კიდევ უფრო აქტიურად ჩართვა.

პროექტის შინაარსი: 2008 წელის აგვისტოს ომსა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების შვილებისათვის ინგლისურისა და ბრიტანული კულტურის შემსწავლელი უფასო კურსები მიმდინარეობს. სასწავლო კურსი, ასევე, მოიცავს ხელოვნების ისტორიის, დრამის, სიმღერისა და ფოტოგრაფიის წრეებს.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მხარდაჭერით, „ბრიტანულ კუთხეში“ სამხედრო მოსამსახურეების შვილების მონაწილოებით პერიოდულად იმართება ღია გაკვეთილები, სპექტაკლები და სხვადასხვა შემეცნებითი აქტივობები.

სამომავლოდ შესაძლებელია პროექტის მონაწილეებისთვის ახალგაზრდების ჯგუფის დიდ ბრიტანეთში სასწავლო ვიზიტით გაგზავნა.

პროექტის ორგანიზატორი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ; თავდაცვის სამინისტრო; ბრიტანული კუთხე.