ნატოს დღეები

პროექტის დასახელება: ნატოს დღეები
სამიზნე ჯგუფი: ფართო საზოგადოება

პროექტის მიზანი

საქართველოს მოქალაქეების გაცნობიერებული მხარდაჭერის ხელშეწყობა და ინფორმირებულობის გაზრდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის, საქართველოსა და ნატო-ს შორის არსებული თანამშრომლობის მექანიზმების, ურთიერთობების დინამიკის, პერსპექტივების, გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესახებ.

მოკლე აღწერა

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, „ნატოს დღეები“ იმართება.

ნატოს დღეების ფარგლებში სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის, ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობას იღებენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტები, სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორია და ფართო საზოგადოება.

სიახლეები

ვიდეო გალერეა