რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი?

რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი?