გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ (აუდიო ჩანაწერი)

ადგილობრივი ინიციატივების მხარდამჭერი მცირე პროექტის ფარგლებში აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირის „ჰერა“ ორგანიზებით მომზადდა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოცემული ლიტერატურის აუდიო ვერსიები უსინათლო ბენეფიციარებისთვის.