ქართული იდენტობა ევროკავშირში

რამდენად იქნება დაცული ქართული იდენტობა ევროკავშირში?
რას აკეთებს ევროკავშირი წევრი სახელმწიფოების კულტურულ-რელიგიური ფასეულობებისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და დაცვისთვის?
საუბარი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორთან კახა გოგოლაშვილთან
ვიდეო დამზადებულია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით.