ნათია მიქელბაია, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სტაჟიორი

👉 რა უპირატესობა აქვს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობას?
👩🎓 გაიცანით ნათია მიქელბაია,
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სტაჟიორი, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონულ წარმომადგენლობაში, 2021 წლის ნოემბრიდან დღემდე.
#სტაჟირება #სტაჟიორი