Ölkələrin Avropa İttifaqına üzvlükləri necə baş verir?