პროექტი “ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები”

23-24 ოქტომბერს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, პროექტი „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ გაიმართება.