რა არის ჰიბრიდული ომი

რას ნიშნავს ჰიბრიდული ომი, რა განსხვავებაა ჰიბრიდულსა და კონვენციურ ომს შორის, რატომ არის ჰიბრიდული ომი სახიფათო-ამ საკითხებზე მეტს შეიტყობთ ჰიბრიდული ომების მკვლევარის დავით ძიძიშვილის ვიდეოდან