რა განსახვავებაა ევროკავშირის, ევროპულ და ევროპის საბჭოებს შორის

იხილეთ ვიდეო და გაიგეთ მსგავსი სახელწოდების მიუხედავად თუ რა შინაარსობრივი განსხვავებაა ევროკავშირის, ევროპულ და ევროპის საბჭოებს შორის.
🔹 ევროპული საბჭო და ევროკავშირის საბჭო ევროკავშირის ინსტიტუტებია. მათგან განსხვავებით ევროპის საბჭო ევროკავშირისგან დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, რომლის წევრი საქართველოც გახლავთ.