რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გაკეთება

📢 რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთება?
📢 როგორ მომზადდა კითხვარი და რა ძირითად საკითხებს მოიცავდა ის?
📹 ამომწურავი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვიდეო.
#ევროპისკენ