რას წარმოადგენს ევროკავშირი, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორი?