რატომ არის კოლექტიური თავდაცვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყველაზე ეფექტური საშუალება