როგორ მოქმედებს ევროკავშირი გლობალურ პოლიტიკაზე?

🇪🇺 🌍 როგორც გლობალური აქტორი, ევროკავშირი ინსპირაციას აძლევს ქვეყნებს მთელს მსოფლიოში და ხელს უწყობს საერთაშორისო განვითარებას სხვადასხვა გზით.
თუ რა ზეგავლენა აქვს ევროკავავშირს გლობალურ პოლიტიკაზე იხილეთ 👇